CORPORATE PARTNERS MILES PROGRAM KOŞULLARI

 

 

1. Üyelik

 

1.1 Üyelik Koşulu

1.2 Üyelik Başlangıcı

1.3 Başvuru Bireyselliği

1.4 Başvuru Onayı

1.5 Corporate Partners Miles Hesabı

1.6 Şirket Program Üyeliğinin Sona Ermesi

1.7 Üyeliğin Sona Ermesi Halinde Mil'lerin Geçerliliği

1.8 Corporate Partners Miles Program Bilgilerinin Geçerliliği

1.9 Kurumsal Güvenlik Şifresi

 

2. Corporate Partners Miles Üyeliği

 

2.1 Corporate Partners Miles Kişiselliği

 

3. Miller

 

3.1 Mil Hesaplanması

3.2 Mil Kazanılması

3.3 Millerin Kurumsal Üyelik Hesabına İşlenmesi

3.4 Millerin Geçerlilik Süresi

3.5 Mil Kazandırmayan Uçuşlar

3.6 Corporate Partners Miles Hesap Özeti Gönderimi

 

4. Ödül bilet ve uygulama koşulları

 

4.1 Corporate Partners Miles Tarifesi

4.2 Kazanılan Mil İle Bilet Alımı

4.3 Ödül bilet alımı için gerekli olan belgeler

4.4 Corporate Partners Miles ile Kazanılan Bilet Alımında Sınırlama

4.5 Ödül bilet uygulama koşulları

4.6 Genel Taşıma Şartı Geçerliliği

 

5. Upgrade (Uçuş Sınıfını Yükseltme)

 

5.1 Mil harcayarak uçuş sınıfı yükseltme işlemi

 

6. Diğer Hükümler

 

6.1 Vergi ve harçlar

6.2 Bilgilerin gizliliği

6.3 Bildirim sorumluluğu

6.4 Milli mevzuat

6.5 Kötüye kullanım ve haksız çıkar

6.6 Sorumluluğun sınırlandırılması

6.7 Devir hakkı

 

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

 

 

 

1. Üyelik

 

1.1 Üyelik Koşulu

Corporate Partners Miles üyeliği, seyahat acentesi olmamak kaydıyla; firmalara, tüzel kişilere ve derneklere açıktır.

 

1.2 Üyelik Başlangıcı

Corporate Partners Miles üyesi olmak isteyen konuklarımız, üyelik formunu eksiksiz doldurarak Atlasglobal satış ve istasyon ofislerimize, acentelerimize teslim edebilir ve/veya atlasbusiness@atlasglb.com adresine mail ile Corporate Partners Miles talebinde bulunabilirler. e-posta yoluyla yapılan başvurularda firma yetkilisine Corporate Partners Miles başvuru formu gönderilir, eksiksiz olarak doldurulduğu takdirde üyelik başlatılır. Aynı yetkili ismi birden fazla şirkete tanımlanamaz. Firmanın beyan etmiş olduğu isim listesi esas kabul edilir. Konuklarımız başvuru formunu doldurmakla ıslak imza aranmaksızın Corporate Partners Miles kurallarını anlamış ve kabul etmiş olacaktır.

 

1.3 Başvuru Bireyselliği

Üyelerimizin kendi firma adlarına birden fazla başvuruda bulunmaları halinde; ilk üyelik esas kabul edilerek, kazandıkları toplam miller bu hesaba aktarılacaktır.

 

1.4 Başvuru Onayı

Corporate Partners Miles üyeliği; kart numarasının, kullanıcı adının ve şifrenin sms ile firma yetkilisine ulaşmasından sonra aktif olacaktır.

 

1.5 Corporate Partners Miles Hesabı

Corporate Partners Miles programı dahilinde her firmanın bir mil hesabı olacaktır ve firma çalışanlarının bu kartla yapacakları seyahatlerinden kazanacakları miller bu hesapta birikecektir. Corporate Partners Miles hesabı bir başka kuruma devredilemez; ancak kurumun yetkilisinin isteğiyle istenilen herhangi bir kişi için ödül bilet kullanılabilir.

 

1.6 Şirket Program Üyeliğinin Sona Ermesi

 • Üyenin, www.atlasglb.com ve www.atlasmiles.com internet adreslerinde belirtilen kurallara uymaması ve kanuna aykırı şekilde faydalanması,
 • Üyenin yanlış bilgi vermesi,
 • Uçuş esnasında görevli personelin talimatlarına aykırı davranılması,
 • Kurumsal üyeliğin aktif olmasından itibaren 2 yıl içinde mil kazanılmaması halinde Atlasglobal bildirimsiz sözleşmeyi feshetme hakkına haizdir. Sözleşmenin feshi halinde Atlasglobal üyelere karşı sorumlu olmayacaktır.

Ayrıca, Corporate Partners Miles programının Atlasglobal tarafından askıya alınması, yürürlükten kalkması ve/veya üyelerin belirtilen koşullara uymaması halinde üyelikler son bulur. Corporate Partners Miles üyeleri bu nedenle, Atlasglobal'den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamazlar. Üyeler arzu ettikleri takdirde atlasbusiness@atlasglb.com e-mail adresine talepte bulunarak üyelik programından ayrılabilirler.

 

1.7 Üyeliğin Sona Ermesi Halinde Mil'lerin Geçerliliği

Süresinde kullanılmamış ve ödül kullanımı için yeterli bulunmayan Mil'ler iptal edilir. Üye, bu konuda herhangi bir hak iddia edemez.

Üyeliği haklı sebeple feshedilen üyenin kazanılmış Mil'lerini kullanma hakkı, üyeliğin sona erdiği ve/veya fesih tarihinde iptal olur.

 

1.8 Corporate Partners Miles Program Bilgilerinin Geçerliliği

Bu kurallar çerçevesinde Atlasglobal;

 • Üyelik bilgilerinin idaresinden,
 • Kazanılan Mil'lerin hesaplanmasından,
 • Ödül bilgilerinin hazırlanmasından,
 • Ödüllerin verilmesinden sorumludur.

 

1.9 Kurumsal Güvenlik Şifresi

Yetkili kişinin www.atlasglb.com ve www.atlasmiles.com internet adreslerinden işlemlerini gerçekleştirirken kullanacağı kullanıcı adı ve şifresi kişiye özel tanımlanmaktadır. Doğru şifre ve kullanıcı adıyla yapılan işlemler üye tarafından yapılmış işlem sayılır ve mil bilgilerinin korunması ve saklanması üye sorumluluğu altındadır.

 

 

2. Corporate Partners Miles Üyeliği

 

2.1  Corporate Partners Miles Kişiselliği

Corporate Partners Miles üyeliği kuruma özeldir, devredilmez. Üyelik işlemleri (kurumsal üyelik hesabı açılması, eksik uçuşların işlenmesi, ücretsiz bilet talebi vs) kurum yetkilisinin beyanları esas alınarak gerçekleştirilir. Bunun dışındaki işlemlere yönelik talepler Atlasglobal tarafından kabul edilmeyecektir.

 

 

 

3. Miller

 

3.1 Mil Hesaplanması

Corporate Partners Miles üyelik programının hesaplama birimi mildir. Atlasglobal mil değerini günün değişen koşullarına göre değiştirebilir. Atlasglobal makul bir süre öncesinden bildirmek şartıyla mil hesaplamalarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

3.2 Mil Kazanılması

A) Corporate Partners Miles üyeliğinin aktif olmasından sonra, gerçekleşen seyahatlerden mil kazanılır.

 

B) 01.11.2019 Kış Tarifesi Başlangıcı


    31.03.2019 Yaz Tarifesi Başlangıcı

 

Sınıflar EkonomiPlus Business Class
Fırsat Kısıtlı Yarı-Esnek Esnek Fırsat Yarı-Esnek Esnek
İç Hat Uçuşlar 188 mil 375 mil 750 mil 825 mil 1050 mil 1125 mil 1200 mil
Dış Hat Uçuşlar 25% 50% 100% 110% 140% 150% 160%

*Verilen değerler tek yön mil değerleridir

 

C) Corporate Partners Miles üyeleri,

 • ödemesi alınmış rezervasyonlardan uçuş sınıfına göre,
 • sadece kendi seyahatlerinden,
 • ücret iadesi almadıkları seyahat harcamalarından mil kazanırlar.

Ayrıca, Corporate Partners Miles üyeleri anlaşmalı otellerde konaklamaları halinde mil kazanabilirler. Konaklama gününe göre bu değer değişkenlik gösterir.

 

D) Atlasglobal, Corporate Partners Miles programına dahil olan üçüncü kuruluşlarla olan iş birliğini istediği zaman tamamen veya kısmen değiştirme ya da yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar. Mil karşılığı olan diğer şirket hizmetlerinin talep edilmesi halinde, Atlasglobal bu kuruluşların hizmetlerinden sorumlu değildir.

 

E) İtirazlar ve incelenmesi: Atlasglobal, üyenin programa katılımı ve/veya çıkartılması, Mil bakiyesi gibi konularda itirazların değerlendirilmesinde tek yetkilidir. Üyenin mile hak kazanıp kazanmadığı, üye hesabında yer alıp almaması, kaydedilen mil iptaline veya milin kaydedilmesine engel olma haklarını kendinde saklı tutar.

 

Üye, Corporate Partners Miles koşullarına uygun olmayan veya durumu daha sonra değişen kaydedilmiş mili kullanarak ödül kullanmış ise, Atlasglobal, üyenin hesabını borçlandırmak veya zararının giderimi için yasal yollara başvurabilir.

 

3.3 Millerin Kurumsal Üyelik Hesabına İşlenmesi

Kazanılan millerin kurumsal üyelik hesabına otomatik olarak işlenmesi rezervasyon sırasında Corporate Partners Miles kart numarasının üye tarafından söylenmesiyle mümkündür. Uçuştan 24 saat sonra üyelik hesabına otomatik olarak miller işlenmiş olacaktır. Uçuştan sonra üyelik hesabında görünmeyen uçuşların hesaba işlenebilmesi için uçuş bilgilerini ihtiva eden rezervasyon kayıt numarası (PNR) ile birlikte üyenin www.atlasmiles.com adresine yada 0850 222 00 00 numaralı çağrı merkezimize başvurması halinde, üye talebinden 24 saat sonra uçuşlar üyelik hesabına işlenmektedir. Üyelik tarihinden önce olmamak kaydıyla, geriye dönük 12 ay dikkate alınarak eksik olan uçuşlar talep edilebilir. İşlenmeyen uçuşların işleme alınabilmesi için firmanın rezervasyon kaydını (PNR) bildirmesi gereklidir.

 

3.4 Millerin Geçerlilik Süresi

Kazanılan millerin geçerlilik süresi 2 yıldır. 2. takvim yılı sonunda kullanılmayan miller geçerliliğini yitirir. Bu konuda üye herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

 

3.5 Mil Kazandırmayan Uçuşlar

 • Mil ile alınan ödül biletlerden ve hizmetlerden,
 • Ücret ödenmeksizin yapılan uçuşlardan,
 • Charter uçuşlarından,
 • Üyelik öncesi gerçekleşen uçuşlardan mil kazanılmaz.
 • Şirket personeli dışında yapılan uçuşlar dikkate alınmaz.

Ayrıca Atlasgobal, bazı uçuş sınıflarının program dışında tutulması hakkına haizdir.

 

3.6 Corporate Partners Miles Hesap Özeti Gönderimi

Üyelerin puan durumları ve diğer ek bilgileri içeren mil hesap özeti her ay elektronik ortamda firma yetkilisinin bildirmiş olduğu e-posta adresine gönderilir. Gönderim tüm üyelere gerçekleştirilmektedir.

 

 

4. Ödül bilet ve uygulama koşulları

 

4.1 Corporate Partners Miles Tarifesİ

 

Ücretsiz uçak bileti için gerekli olan mil miktarları;

A) www.atlasglb.com ve www.atlasmiles.com internet adreslerinde yer alan mil tarifesinden,

B) İlgili internet adreslerinden ilan edilen Atlasglobal acentelerinden,

C) 0850 222 00 00 (yurtdışı için 0090 850 222 00 00)no'lu çağrı merkezinden takip/talep edilebilir.

Atlasglobal makul bir süre öncesinden bildirmek kaydıyla bu tablolarda değişiklik yapabilir.

 

4.2 Kazanılan Mil İle Bilet Alımı

Kurumsal üyeler firma çalışanları ya da istediği herhangi bir kişi için talepte bulunabilirler. Bebek ile uçulması halinde 500 mil, ödül bilet düşülen üyenin hesabından tahsil edilir. Üyelerin hesaplarında günün koşullarına göre belirlenmiş ödül kullanımı için gerekli olan mil değeri mevcut olmalıdır.

 

 

01.11.2019 Kış Tarifesi Başlangıcı   

31.03.2019 Yaz Tarifesi Başlangıcı

 

 

MİL HARCAMA YURTIÇI BÖLGE 1 BÖLGE 2 BÖLGE 3 BÖLGE 4
Türkiye Çıkışlı / Varışlı  2018/ 2019 Kış Tarifesi Ekonomi Plus 6000 Mil 9500 Mil 13000 Mil 15000 Mil 20000 Mil
Business Class 10000 Mil 16000 Mil 20000 Mil 25000 Mil 32000 Mil
2019 Yaz Tarifesi Ekonomi Plus 7000 Mil 12000 Mil 16000 Mil 18000 Mil 25000 Mil
Business Class 12000 Mil 20000 Mil 25000 Mil 30000 Mil 40000 Mil

*Verilen değerler tek yön mil değerleridir

 

 

 

Üyelerimizin, ödül biletleriyle rezervasyon işlemlerini:

0850 222 00 00 (yurt dışı için 0090 850 222 00 00)no'lu çağrı merkezinden yaptırmaları gerekmektedir. Yapılan bir rezervasyon bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde ücret ve/veya mil puan iadesi yapılmaz.

 

4.3 Ödül bilet alımı için gerekli olan belgeler:

Kurumsal üyelerimiz, ödül bilet taleplerinde; yetkilinin Corporate Partners Miles üyelik numarasını belirterek, nüfus cüzdan sureti ve Corporate Partners Miles kart fotokopisi ile 0850 222 00 00 (yurt dışı için 0090 850 222 00 00)no'lu çağrı merkezine başvurması gerekmektedir.

 

4.4 Corporate Partners Miles İle Kazanılan Bilet Alımında Sınırlama

Atlasglobal her uçuş için ücretsiz bilet kontenjanını sınırlama hakkını kendisinde saklı tutar. Kurumsal kart üyelerimiz tek yön ya da gidiş-dönüş olarak ödül bilet kullanabilirler. Ödül biletler açık olarak düzenlenemez. Ancak önceden düzenlenmiş olan ödül biletlerin açığa çevrilmesi konusunda Atlasglobal rezervasyon ve bilet düzenleme kuralları geçerlidir.

 

4.5 Ödül bilet uygulama koşulları;

a)    Rezervasyon değişikliği
 
· İç hat ve Ercan’da uçağın tarifeli kalkış saatine 12 saat kalana kadar 50 TL ve dış hatlarda uçağın tarifeli kalkış saatine 24 saat kalana kadar 30 USD karşılığında değişiklik yapılmaktadır.
· İç hat ve Ercan’da uçağın tarifeli kalkış saatinden 12 saat, dış hatlarda uçağın tarifeli kalkış saatinden 24 saat itibariyle değişikliğe izin verilmeyecektir.
· Ödül biletlerde açığa alma işlemi yapılamaz.
· Ödül biletler iç hat uçuşlarda iade veya iptal edilemez.
· Parkur değişiklikliği yapılamaz.
· Rezervasyon değişiklik talebi yapılan ödül biletlerdeki mil değeri, işlemin yapılacağı tarih esas olan Atlasmiles mil tarifesi üzerinden hesaplanacaktır.

b)    Ödül bilet iade

       İç Hatlar ve Ercan:

 • Ödül bilet iade işlemi iç hat ve Ercan uçuşlarında uygulanmamaktadır.

       Dış Hatlar:

 • Ödül biletin iade olabilmesi için biletin hiçbir kuponunun kullanılmamış olması gerekmektedir.
 • Mil puanlarla alınan dış hat ödül biletler 30 USD karşılığında iade edilmektedir.
 • Millerin tamamı üyemizin hesabına iade edilecektir.
 • Herhangi bir kuponu kullanılmış biletlerin iadesi yapılmamaktadır.
c)    No-Show (Uçuşa gelmeme)
 
       İç Hatlar ve Ercan:
· No-Show kuralı uygulanmamaktadır.
       Dış Hatlar:
· No-Show durumunda dış hatlarda 50 USD karşılığında isteği bağlı olarak rezervasyon değişikliği ya da mil iadesi yapılmaktadır. 
 
d)    Ödül Biletlerin Geçerliliği
· Ödül biletler düzenlendiği tarih itibariyle 12 ay geçerlidir. 
· 12 ay sonunda kullanılmayan ödül biletler geçerliliğini yitirir.
 

4.6 Genel Taşıma Şartı Geçerliliği

Mil ile ödül bilet alan üye, diğer yolcular gibi "Taşıma Genel Şartları" çerçevesinde (bagaj, pet-in cabin, pasaport vs) sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 

5. Upgrade (Uçuş Sınıfını Yükseltme)

 

5.1 Mil harcayarak uçuş sınıfı yükseltme işlemi:

 

 

UPGRADE Yurtiçi Bölge 1  Bölge 2  Bölge 3 Bölge 4
Türkiye Çıkışlı/Varışlı 2018/2019 Kış Tarifesi 6000 Mil 9500 Mil 13000 Mil 15000 Mil 20000 Mil
2019 Yaz Tarifesi 7000 Mil 12000 Mil 16000 Mil 18000 Mil 25000 Mil

*Verilen değerler tek yön mil değerleridir

 

Uygulama Koşulları;
 

 • Upgrade işlemleri uçuşa 12 saat kalana kadar sadece çağrı merkezinden gerçekleştirilir.
 • Rezervasyonu onaylanmış ve satın alınmış olan economy plus class bilet ile başvuru kabul edilir.
 • Upgrade sınıfında yer olması halinde upgrade işlemi gerçekleştirilir.
 • Üye kendi adına olan rezervasyon için upgrade işlemi yapacak ise, kimlik fotokopisini ibraz etmek zorundadır.
 • Özel günlerde ve belirli dönemlerde upgrade uygulanmayabilir.
 • Code-share uçuşlarda upgrade mümkün değildir.
 • Upgrade tek yön için geçerlidir. RT upgrade uygulanmaz.
 • Upgrade için yeterli bakiye hesaplarda olmalıdır. Mil borçlanması yoktur.
 • Ücretsiz biletlere ve miller ile düzenlenen ödül biletlere upgrade uygulanmaz.
 • Upgrade için miller tek bir kart numarasından çekilir. Bu nedenle 2 ayrı üyelikten upgrade mili için birleştirme yapılamaz.
 • Aile kartı için her bireyin kendi bireysel kartından işlem yapılır.
 • Corporate Partners Miles üyeliklerde aynı sefere bir kez upgrade mümkündür.
 • Corporate Partners Miles üyelerinin upgrade işlemleri, şirket yetkilisinin başvurusu ve Upgrade Talep Formunun doldurulması ile gerçekleşir.
 • Üye yakınlarına ve sevdiklerine de upgrade yapabilir. Bunun için çağrı merkezinden Upgrade Talep Formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirmelidir.
 • Upgrade edilen biletlerde bedeli ödenmiş economy plus biletin mil değeri kazanılır.
 • Seyahat danışmanları upgrade işleminden faydalanamaz.

 

Upgrade mil iadesi, iptal, değişiklik:

Upgrade mil iadesi yoktur. Upgrade mili yanar. Upgrade edilen bilet ile uçuş gerçekleşmez ise üyenin talebi ile satın alınan tarihteki economy plus sınıf biletin parası ödenir.

Upgrade edilmiş bilette rezervasyon değişiklikleri sırasında upgrade mil iadesi yapılmaz. Upgrade mili yanar.

 

 

6. Diğer Hükümler

 

6.1 Vergi ve harçlar

Atlasglobal, üyelerinin ve üçüncü tarafların Corporate Partners Miles programından kazandıkları ödül biletlere ilişkin olarak tabi oldukları vergi ve harçlarla, ekstra ücretlerle ilgili günün değişen kural ve koşullara göre sorumluluk kabul etmeyebilir.

 

6.2  Bilgilerin gizliliği

Atlasglobal tarafından, Corporate Partners Miles kapsamında elde edilen üye kişisel bilgileri programın işletimi için kullanılacaktır. Ayrıca üye tarafından diğer bir şirket hizmeti talep edilmesi halinde ilgili şirkete bilgi aktarımı yapılacaktır. Corporate Partners Miles üyesi; ürün, reklam ve tanıtım amacıyla üyelik bilgilerinin üye işyerine aktarımını muvafakat ettiğini, Atlasglobal tarafından kişisel bilgilerinin ilgili diğer program ortaklarına ve ilgili kuruluşlara gönderileceğini kabul ve beyan eder.

Üyenin, kişisel bilgilerinin aktarımına muvafakat etmemesi halinde başvuru formundaki ilgili bölümü işaretlemesi gerekmektedir.

 

6.3 Bildirim sorumluluğu

Corporate Partners Miles üyesinin tercih ettiği hizmetle ilgili olarak, program milinin kazanıldığı bilet veya diğer hizmetlerin bedelini karşılayan 3. taraf ve/veya şirketleri (işverenlerini) bilgilendirmek, tamamen üyenin kendi sorumluluğundadır.

 

6.4 Milli mevzuat

Bazı ülkeler ve bazı ülkelerdeki yerel kanunlar, Mil Programı'nın Genel Kural ve Koşulları üzerinde bir takım kısıtlamalar getirilebilir. Atlasglobal, bu türden kısıtlamalara uyulmasını sağlamak üzere gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir. Üyeler, söz konusu işlemlerden dolayı herhangi bir nam altında ödeme ve sair taleplerde bulunamaz.

 

6.5 Kötüye kullanım ve haksız çıkar

 • Corporate Partners Miles üyeliğinin Genel Kural ve Koşulları'nı ihlal eden ,
 • Ödüllerini kötüye kullanan,
 • Özellikle uçuş bilgileriyle ilgili yanlış bilgi vererek avantaj elde etme girişiminde bulunan üyeler, bu tür eylemlerinden dolayı tazminat ödeyebilirler.
 • Atlasglobal tarafından Corporate Partners Miles üyeliklerine son verilebilir ve o zamana kadar toplamış oldukları mil ve/veya ödüller geçersiz sayılabilir.

Ayrıca yasal olmayan veya Sadakat Programı Kural ve Koşulları'na aykırı yollardan elde edilmiş ödüller kabul edilmez.

 

6.6 Sorumluluğun sınırlandırılması

1- Atlasglobal makul bir süre öncesinden bildirmek koşuluyla, Corporate Partners Miles ve/veya program kapsamındaki ortak kuruluşlarla olan işbirliğini istediği zaman tamamen veya kısmen değiştirme yada yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar. Atlasglobal çağrı merkezinde, web sitesinde, hesap ekstresinde veya Atlasglobal satış ofisinde duyurulduktan sonra bu kurallar bütün üyeler için bağlayıcı olacaktır.

 

Bu nedenle, üyenin mil veya ödül kazanması, üye için kazanılmış bir hak anlamına gelmez. Atlasglobal; Corporate Partners Miles çerçevesinde vereceği ödüllerin devamlı suretle mevcut olacağını, her zaman aynı miktar mil kazanılacağını ve üyenin milini mutlaka talep ettiği uçuşta kullanacağını, garanti etmez. Corporate Partners Miles üzerindeki her türlü tasarruf yetkisi münhasıran Atlasglobal'indir.

 

2- Atlasglobal'in bu program kapsamında kendisine tanınan herhangi bir hakkını kullanmaması, üyeden program koşullarından herhangi birine uymasını talep etmemesi, üye haklarının kullanılmasındaki gecikmeler, aksine fiili uygulamalarla program kurallarına aykırı, geçici uygulamaları içeren üyelere tanınmış geçici ek haklar, Atlasglobal'in programdaki tasarruf hakkından, üyenin uymakla yükümlü olduğu kurallardan herhangi birine ya da tamamına uymasına talep hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, üye bakımından istisnai uygulamanın üyeye ve diğer kişilere ek bir hak getirdiği, program koşullarının değiştirildiği ve benzer uygulamalara emsal teşkil edeceği anlamına da gelmez.

 

3- Atlasglobal'in; Yolcu ve Bagaj Taşıma Genel Şartları'ndaki sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükümler, işbu program bakımından da geçerlidir. İşbu program koşullarının ihlali durumunda sorumluluk, oluşan doğrudan maddi zararlarla sınırlı olup, dolaylı maddi zararlarla manevi zararlar bakımından Atlasglobal hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

 

7. Devir hakkı

Atlasglobal, Corporate Partners Miles işletmesini halef-selefi olan firmalara ya da diğer üçüncü şahıslara verme, üye ile yapılan anlaşmaları da bu firmalara devretme hakkını saklı tutar. Üye böyle bir gelişme hakkında makul bir süre öncesinden bilgilendirilir.

 

7.1 Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Corporate Partners Miles yorumu, uygulanması ve ihtilafların çözümü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, uyuşmazlıkların çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Atlasglobal'in kanunda belirtilen diğer yetkili mahkemelerde de dava açma hakkı saklıdır.